Propozycja dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
Dodane przez mirostart dnia Styczeń 31 2012 10:48:48
Ambasada USA zaprasza nauczycieli szkół średnich do udziału w programie:
Teaching Excellence and Achievement Program
Prosimy o nadsyłanie aplikacji wyłącznie na adres e-mailowy: bielamd@state.gov do 1 marca 2012!
Listy rekomendacyjne z podpisem dyrektora prosimy o przesyłanie w formie zeskanowanego dokumentu dołączonego do e-maila.

******************************
Program Teaching Excellence and Achievement, to sześciotygodniowe szkolenie w USA dla nauczycieli szkół średnich (ponadgimnazjnalnych), którego głównym zadaniem będzie poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie i udoskonalenie umiejętności nauczania oraz pogłębienie wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Nauczyciele będą mogli uczestniczyć w seminariach dotyczących metodyki nauczania, kształtowania programu, planowania lekcji oraz samych technik nauczania. Uczestnicy będą ściśle współpracować z kadrą uniwersytecką, nauczycielami szkół średnich oraz wezmą udział w zajęciach szkolnych.

Wszystkie koszty związane z udziałem w programie są pokryte przez Biuro Edukacji i Kultury Departamentu Stanu, w tym koszty egzaminu znajomości języka angielskiego TOEFL, wizy amerykańskiej, przelotów, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia, transportu lokalnego, przyjazdu na sesje informacyjną do ambasady, oraz materiałów edukacyjnych.

Uczestnikami programu mogą być wyłącznie nauczyciele szkół licealnych/średnich, którzy uczą takich przedmiotów jak wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, biologia, geografia, historia i język angielski.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie kwestionariusza i odesłanie wyłącznie na adres emailowy bielamd@state.gov do 1 marca 2012.
Dodatkowo prosimy o dołączenie listu rekomendacyjnego wraz ze zgodą dyrektora szkoły na udział w programie (formularz w załączniku).

W oparciu o nadesłane kwestionariusze komisja w ambasadzie dokona wyboru kandydatów i zaprosi ich na indywidualne spotkania i rozmowę w maju lub czerwcu 2012.

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY PROSZĘ O KONTAKT Z NASZYM CENTRUM (KWESTIONARIUSZE DO WYPEŁNIENIA BĘDĄ PRZESYŁANE DROGĄ MAILOWĄ)