Warsztaty dla nauczycieli j. angielskiego - 7 XII br.
Dodane przez mirostart dnia Listopad 07 2011 09:39:17
Wydział Edukacji
Stanowisko ds. Metodyki Nauczania
30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18

EK-12.0717-13/1/07 MP Kraków, 3 listopada 2011 roku


Szanowni Państwo
Nauczyciele Języka Angielskiego

Doradca metodyczny nauczania języka angielskiego zaprasza na warsztaty metodyczne poświęcone metodom aktywizującym, które odbędą się dnia 7 grudnia (środa) w Centrum Zasobów Języka Angielskiego, ul. Blachnickiego 1, Kraków. Rozpoczęcie warsztatów godz. 15.00, czas trwania 4 godziny lekcyjne.
Warsztaty poprowadzi Pani mgr Halina Tyliba – nauczyciel-praktyk, posiada kwalifikacje do pracy edukatorskiej w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego - nauczanie wczesnoszkolne; ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy; autorka poradników dla nauczycieli i rodziców; współpracownik Programu INSETT, CODN oraz MCDN.
W programie: główne metody aktywizujące, opis i charakterystyka; kompetencje, które rozwijają; przykłady praktycznego zastosowania oraz sposoby oceniania uczniów pracujących aktywnie.
Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie zgłoszeń (imię/nazwisko, adres/mail/telefon kontaktowy, szkoła/adres/telefon/mail) drogą mailową na adres mplaneta@v-lo.krakow.pl do 5 grudnia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik spotkania otrzyma certyfikat uczestnictwa.


Serdecznie zapraszam,


Magdalena Płaneta
Doradca Metodyczny Nauczania Języka Angielskieg